Skwer przy Bazylice czeka na chętnych

Od dziś mieszkańcy Szmulowizny i Michałowa mogą korzystać z nowego miejsce do rekreacji i wypoczynku. Zielony skwer w narożniku Otwockiej i Siedleckiej wykonany jako jedna z rekompensat przyrodniczych w zamian za utratę części parku przy Kawęczyńskej został dziś oficjalnie otwarty.

Skwer przy Siedleckiej

W latach 30-tych XX wieku teren ten został podarowany przez księżnę Marię Radziwiłłową Salezjanom na prowadzenie działalności charytatywnej dla okolicznych mieszkańców.

"Nasze dzieci z Michałowa nie mają parku, ani ogrodu, gdzie by się mogły zabawić. Brakowi temu zaradzi się w najbliższej przyszłości, bo oto na niezabudowanym placu (około 6000 m2) między szkołami przy ul. Otwockiej a Bazyliką ma powstać "Ogród Dziecięcy". Ks. Proboszcz da plac, obywatele Michałowa złożą się na ogrodzenie, a Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich udzieli subwencji na wewnętrzne urządzenie i będzie miało Ogród w stałej opiece" - informowała kilka lat przed wojną parafialna gazetka "Bazylika".

W październiku 1945 roku na mocy tzn. dekretu Bieruta teren został odebrany Salezjanom, jednak dalej pełnił swoją funkcję - służąc najmłodszym mieszkańcom. Na początku lat 90. XX wieku już bardzo zaniedbany teren decyzją Komisji Majątkowej został zwrócony Towarzystwu Salezjańskiemu. Od tego czasu ogrodzony, porośnięty drzewami zieleniec był sporadycznie wykorzystywany na cele rekreacyjne.

Plany zabudowy

W 2014 roku Salezjanie postanowili sprzedać teren Jordanka na cele komercyjnej zabudowy mieszkaniowej jednemu z dużych deweloperów. Decyzja ta natychmiast wzbudziła protesty okolicznych mieszkańców i społeczników z PSM Michałów. List protestacyjny w tej sprawie, podpisany przez mieszkańców i przetłumaczony na język włoski dotarł nawet do papieskiej kancelarii. Ostatecznie teren został wykupiony lecz nie przez dewelopera, a przez Miasto Stołeczne Warszawa - jako jedna z rekompensat przyrodniczych w zamian za utratę części pobliskiego parku.

Stare, nowe miejsce

W latach 2017-2018 odbyła się modernizacji skweru w trakcie której odkryto pod warstwą ziemi relikty przedwojennego "Jordanka". W dzisiejszym otwarciu oprócz zarządu dzielnicy, wzięły udział dzieci ze szkół nr 30 i 354 przy Otwockiej 3.

Skwer jest otwarty przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7.30 - 20.30.

W planach jest montaż oświetlenia i instalacja monitoringu.
Źródło: Twoja Praga
2018-05-24 14:23 1922

Komentarze

~Paweł

O godzinie 20 05 przyszła pani która wyprasza z terenu skweru,twierdzi że już zamyka bo jest ciemno.Skwer jest otwarty do godz 20-30.