Prace rozbiórkowe na terenie Fabryki Farb Graficznych

Na terenie Warszawskiej Fabryki Farb Graficznych na Szmulowiźnie trwają prace rozbiórkowe pod planowaną w tym miejscu nową zabudowę.

Wykreślenie i wyburzenie

Wyburzony w ostatnich tygodniach budynek gospodarczy został zarządzeniem nr 1212/2015 wykreślony z gminnej ewidencji zabytków. Podobny los spotkał inne, niewielkie obiekty mieszczące się od strony ulicy Radzymińskiej. Inwestorem prac jest spółka Fabryka na Pradze, zaś wykonawcą prac rozbiórkowych firma ZRB Budrem.

Kawęczyńska 9 figuruje w rejestrze zabytkówJak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, inwestor nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, zatem trudno snuć dziś domysły o przyszłym losie tego terenu. Natomiast nowa zabudowa swoją wysokością mogłyby sięgać pobliskich 10-piętowych bloków RSM PRAGA.

Zabytek chroniony

W ewidencji konserwatora zabytków figuruje od strony ulicy Kawęczyńskiej najbardziej charakterystyczny ceglany budynek frontowy fabryki z około 1915 roku i o jego los należy być spokojnym.
2015-09-28 17:58 3504

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy