Kawęczyńska 26 zabytkiem?

Arcydzieła wymagają czasu, a cierpliwość jest nagradzana - tym krótkim zdaniem można spuentować fakt, iż po 10 latach dobiega końca procedura wpisywania drewniaka z Kawęczyńskiej 26 do rejestru zabytków. W akcje ratowania budynku od lat aktywnie uczestniczy Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michalów".

Perełka Szmulowizny
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) poinformował w piśmie dostarczonym m.in. do Urzędu Dzielnicy Praga Północ, iż postępowanie dowodowe w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 26 zostało zakończone.

Będzie remont?
Wydanie decyzji wpisującej budynek do rejestru zabytków otworzy dzielnicy możliwości przeprowadzenia generalnej renowacji zgodnie z wytycznymi konserwatora. A to ważne, gdyż jak wiemy, jest to jeden z dwóch ostatnich, zachowanych do dziś drewnianych budynków na Pradze Północ.
2015-03-31 20:49 4428

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy