Szkoła Podstawowa nr 30 rozpoczyna pracę po generalnym remoncie

Przebudowa i nadbudowa budynku szkoły i remont budynku sali gimnastycznej z zapleczem i stołówką kosztowały ponad 15 mln zł. Prace były prowadzone na zlecenie Dzielnicy Praga-Północ Miasta St. Warszawy.

W efekcie zwiększono liczbę sal lekcyjnych o pracownie chemiczną, fizyczną, biologiczną i geograficzną a także sale językowe i informatyczne. Zwiększono również liczbę szatni i podzielono je zgodnie z etapami edukacji. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażono go w dodatkową windę obsługującą wszystkie kondygnacje (w części oficyny). Przewidziano także zwiększenie liczby sanitariatów w oparciu o zwiększającą się liczbę uczniów (klasy VII i VIII). Wymieniono wszystkie instalacje a klatki schodowe dostosowano do przepisów przeciwpożarowych. Kuchnia obsługująca stołówkę została wyposażona w nową technologię pozwalającą na wydawanie 300 posiłków dziennie a przestrzeń stołówki przystosowana do obsługi ok. 120 osób.

Dokumentacja projektowa kosztowała 198,1 tys. zł, roboty budowlane 13,3 mln zł, wyposażenie w sprzęt, w tym komputery 2 mln zł. Ogółem Dzielnica Praga-Północ zapłaciła 15,5 mln zł.

Zakres prac obejmował m.in. docieplenie zewnętrzne budynku i wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich (w tym rynien i rur). Nadbudowano pierwszą kondygnację nad niższą częścią budynku. W wyniku przebudowy powstał nowy budynek oficyny w granicach istniejącego obrysu. Poziomy stropów poszczególnych kondygnacji zostały dopasowane do wysokości sąsiadującego budynku.

Projekt prac przewidywał termomodernizację ścian oraz docieplenie dachów. Nad niższym obecnie skrzydłem budynku przewidziano wykonanie nowego dachu jednospadowego. Wymieniono też istniejące poszycia dachów na nowe np. z membrany PCV wzmocnionej włóknem poliestrowym.

Wejście do budynku od strony dziedzińca zostało przeprojektowane i zadaszone a pobliskie zabytkowe źródełko miejskie poddane konserwacji. Konieczna była wymiana ogrodzenia od strony ul. Kawęczyńskiej i Korsaka.

Budynek został wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: CO, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, gazową,  teletechniczną i klimatyzacyjną.  

W Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w 27 klasach i dwóch oddziałach zerówkowych uczy się 570 uczniów. Szkoła posiada klasy sportowe i integracyjne. Specjalizuje się w siatkówce (dyscyplina dominująca), koszykówce i gimnastyce sportowej. Od września planuje uruchomić klasy z badmintonem oraz tenisem stołowym (z naborem do I i IV klasy). Szkoła prowadzi również wiele kół przedmiotowych i zajęcia uzupełniające przedmioty programowe.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Północ
2020-01-23 13:17 1298

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy